Синакевич Николай Александрович 12.07.1876 - 14.07.1960 Синакевич Аделаида Ивановна - 29.01.1914 Синакевич Александр Васильевич 02.06.1847 - 01.01.1918 Синакевич Сергей Николаевич 01.12.1899 - Синакевич Вера Петровна 28.01.1879 - Шипилин Петр Павлинович 23.12.1854 -