Черемисина Мария Александровна 01.01.1816 - 23.01.1869 Ямова Мария Филипповна - Пономарева Елизавета Филипповна 01.01.1854 - Черемисин Филипп Лукич 01.01.1816 - 29.04.1879