Чулкова Прасковья Андрияновна 28.01.1850 - Чулков Федор Евдокимович 28.01.1885 - Чулков Ларион Евдокимович 28.01.1887 - Чулкова Василиса Евдокимовна 28.01.1890 - Чулкова Елена Евдокимовна 28.01.1893 - Чулков Степан Евдокимович 28.01.1896 - Чулков Евдоким Федотович 28.01.1850 -