Кучумов Даниил Степанович 06.12.1862 - Кучумова Ефимия Ефимовна - Кучумов Степан Федулович 07.12.1820 - Кучумова Прасковья Даниловна 22.09.1883 - Кучумова Ксения Даниловна 11.01.1885 - Кучумова Вера Даниловна 17.09.1889 - Кучумова Александра Даниловна 13.11.1889 - Кучумов Алексей Данилович 13.05.1893 - Сацердотова Анна Даниловна 04.12.1895 - Сацердотова Анна Даниловна 04.12.1895 - Кучумов Петр Данилович 06.06.1897 - Кучумов Василий Данилович 22.02.1902 - 17.04.1942 Кучумова Павлина Ивановна 10.02.1870 - Кучумова Прасковья Даниловна 22.09.1883 - Кучумова Ксения Даниловна 11.01.1885 - Кучумова Пелагея Дмитриевна 08.10.1864 - Телятникова Евдокия Григорьевна - Телятников Дмитрий Никитич -