Кучумова Вера Даниловна 17.09.1889 - Кучумова Павлина Ивановна 10.02.1870 - Кучумов Даниил Степанович 06.12.1862 -