Токтуева Анна Степановна - Токтуева Мария Ивановна - Токтуев Иван Гаврилович 12.12.1848 - Токтуева Федосия Филипповна - Токтуев Гавриил Яковлевич 18.03.1829 -