Токтуева Мария Ивановна - Токтуева Анна Степановна - Токтуев Иван Гаврилович 12.12.1848 -